EXHIBITION

230629Karimoku3481.jpg

Looking through the overlays

テキスタイルの表と裏
DATE:2023
SPACE:Karimoku Commons Tokyo 
VENUE DESIGNE:Keiji Ashizawa
GRAHPHIC:Taku Sasaki / Aki Kanai
EXHIBITION COORDINATION:Masako Fujimoto
MOVIE:Daisuke Ohki
PR:Masumi Yamamoto
PHOTO:Masaaki Inoue,Bouillon

 

 

 

230629Karimoku3541.jpg

 

  

230629Karimoku3570.jpg

 

 

230629Karimoku3526.jpg 

 

 

230629Karimoku3317.jpg

 

 

230629Karimoku3331.jpg

 

  

230629Karimoku4451.jpg

 

 

230629Karimoku4461.jpg

 

  

230629Karimoku4480.jpg

 

 

230629Karimoku4473.jpg

 

< BACK > 

Today's Schedule